Vi spelar Bingo i lokalen kl 18.00 den 28/2, 27/3, 24/4